IPO Jaarcongres 2018 Brussel

Op 11 en 12 oktober 2018 vond in Brussel het IPO-jaarcongres 2018 plaats. Thema dit jaar: 'Het Europa van de regio’s'. Over de thema’s waar de provincies inspraak en invloed willen hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. Live-cartoonist Michiel van de liep met zijn iPad over de congresvloer en tekende een visueel verslag gedurende beide dagen. De cartoons verschenen direct na het maken op de website van het congres.

Gastheer van het IPO Jaarcongres is het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Het IPO Jaarcongres is dé mogelijkheid voor Statenleden en leden van Gedeputeerde Staten, provinciale collega’s en vertegenwoordigers van de Europese instellingen om elkaar te leren kennen en kennis uit te wisselen. Europa heeft een steeds grotere invloed op het provinciale beleid en de uitvoering hiervan in de regio. In het voorjaar van 2019 brengen de Nederlandse kiezers hun stem uit voor de verkiezingen van Provinciale Staten en van het Europees Parlement.