Closing the Raw Materials Loop

Op 18 oktober 2018 vond in het Renaissance Hotel te Brussel een internationaal congres plaats over de transitie naar een CO2-arme EU, georganiseerd door Eurometaux (European Association of Metals). Live-cartoonist Floris Oudshoorn droeg bij aan de discussie met een serie ijzersterke cartoons.

Europa’s CO2-arme transitie vereist steeds grotere hoeveelheden grondstoffen voor batterijen, schone mobiliteit en hernieuwbare energie. De circulaire economie zal een belangrijke bron zijn voor lokale voorziening van deze grondstoffen. Het is voor de EU van groot belang om haar circulaire economie beter te stroomlijnen. Dat betekent koolstofarme programma’s in de volgende politieke cyclus. Tijdens dit congres werd besproken welk EU-beleid en welke marktacties nodig zijn om een wereldwijd toonaangevende recyclingindustrie op te zetten voor de grondstoffen die onze koolstofarme technologieën nodig hebben.