RICH PICTURES

rich pictures

In een Rich Picture wordt de output van een live-cartoon sessie in een grote overzichtsplaat verwerkt, zodat alle informatie op een logische manier is weergegeven. Dit biedt visuele ondersteuning bij presentaties, procesanalyses, interne vraagstukken, of complexe instructies. In korte tijd kan op deze manier veel informatie worden overgebracht.

cartoon compilatie

Cartoons die tijdens een event of live sessie zijn getekend worden gedigitaliseerd en met elkaar gecombineerd in een grote overzichtsplaat. Op deze manier ontstaat een inhoudelijke samenvatting die kan worden afgedrukt als een flyer of poster.